شانگهای تاپس گروه شرکت، محدود

21 سال سابقه تولید

دستگاه مخلوط کن روبان

  • دستگاه مخلوط کن روبان

    دستگاه مخلوط کن روبان

    دستگاه همزن روبانی یک طرح افقی U شکل است و برای اختلاط پودر، پودر با مایع و پودر با گرانول موثر است و حتی کمترین مقدار از مواد را می توان به خوبی با حجم زیاد مخلوط کرد.دستگاه مخلوط کن روبان همچنین برای خطوط ساختمانی، مواد شیمیایی کشاورزی، مواد غذایی، پلیمرها، داروها و غیره مفید است.